Kokainmisbrug behandling

Kokainmisbrug behandling

Kokain er et farligt, stimulerende og euforiserende stof, som i mange henseender har samme virkninger og bivirkninger som amfetamin. Virkningstiden er dog væsentligt kortere, ofte ikke meget mere end en time. Kokain er et af de allermest afhængighedsskabende rusmidler, men til forskel fra alkohol- eller medicinafhængighed, er det de færreste med et kokainmisbrug, der bruger stoffet dagligt. Hvis du selv, eller en du kender, har et problem med stoffer, så er der hjælp at hente hos dit lokale rusmiddelcenter, der findes sådan et i alle danske kommuner. Behandling for stofmisbrug på dit lokale misbrugscenter er gratis – herunder medicinsk misbrugsbehandling – det er gratis for borgere. Der tilbydes flere forskellige behandlingsformer, herunder bl.a. behandling i grupper, familier og individuelt på det enkelte centre.

Start i behandling for kokainmisbrug

Når du henvender dig første gang i Rusmiddelcentret – eller hvis du kommer tilbage efter at have været udskrevet – kommer du i et indskrivningsforløb. Det betyder, at vi sammen afklarer dit behov for behandling og finder det tilbud, der passer bedst til dig. Indskrivningen tager som regel mellem en og tre samtaler og munder ud i en behandlingsplan. For at undgå den rastløse og angstprægede tilstand som ofte følger med et misbrug af kokain, kombinerer mange kokainmisbrugere deres indtag af kokain med stoffer, der virker beroligende på centralnervesystemet – som for eksempel alkohol eller nervemedicin.

Det kan være svært for den person, der har et misbrug, at afslutte det, specielt så længe han/hun er påvirket, hvor storhedsvanvid og manglende dømmekraft er dominerende.

Symptomer på kokainmisbrug

Symptomerne på kortvarigt og langvarigt kokainmisbrug:

  • Problemer med økonomien
  • Problemer med loven og autoriteter
  • Asocial og uansvarlig opførsel
  • Helbredsproblemer med bl.a. næse, mund, tænder, lunger og hjerte
  • Vægttab

Læs mere om Euforiserende stoffer hos lægemiddelstyrelsen – klik her

Desværre er der rigtig mange mennesker som falder for fristelsen af at prøve kokain, men der skal faktisk ikke mere til end to forsøg med kokain, før man kan blive fanget af det også begynder det problematiske misbruge af det. Udover de sundhedsmæssige problemer der er i forbindelse med indtagelse af kokain, er der også en række andre alvorlige problemer ved brug af kokain.

Udover ovennævnte symptomer er der en række negative bivirkninger forbundet med kokainmisbrug. Et misbrug over længere tid kan føre til tolerans og afhængighed og føre til et liv, der hurtigt er ude af kontrol, hvor hovedformålet i livet bliver at få det næste fix. Brug af kokain og andre centralstimulerende stoffer forekommer i brede kredse af samfundet, lige fra kontanthjælpsmodtageren til direktøren for det store firma. Mange opfatter ikke sig selv som misbrugere før det er for sent, yderst sjældent søger de behandling i behandlingssystemet for stofmisbrugere i tide. De helbredsmæssige skadevirkninger er mangeartede og kan være ganske alvorlige, ultimativt dødelige – så stop nu, hvis du ar misbruger af kokain!

Hos kroniske kokainbrugere ses typisk ekstrem træthed, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, vægttab, ernærings-
mangler, muskelsmerter, hudproblemer, forstemthed, nedsat seksualdrift samt de
mere specifikke somatiske og psykiatriske sygdomstilstande.

Der findes en del offentlige tilbud, men også mange gode og professionelle tilbud om ambulant behandling for kokainmisbrug på dag- og aftenhold i både Aalborg, Aarhus, Odense, Kolding og København. Det er derfor muligt at gå i behandling for kokainmisbrug samtidigt med, at du bor hjemme og passer dit job, hvis du ikke ønsker at bo på et behandlingshjem. Behandlingen for misbrug af kokain foregår i et trygt og fortroligt miljø, og giver dig værktøjerne til et liv uden kokain. Da misbrug af kokain oftest er præget af en afhængighed, der primært er psykisk, har mange med et kokainmisbrugere vanskeligt ved selv at erkende, at de har et kokainmisbrug. Så hvis du som pårørende sider tilbage og er fortvivlet, skal du blot henvende dig i kommunen hos dit lokale misbrugscenter – misbrugsbehandling er ikke kun for misbrugere, det rammer hele familien.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/ny-opdagelse-giver-hab-om-behandling-mod-kokain-afhaengighed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>