Familie med og familie uden ventilationsanlæg

Hvis den ene af to forskellige familier vælger at købe et ventilationsanlæg til deres gamle hus, hvad bliver så forskellen for de to familier over tid?

Forestil dig to familier, Hansen og Møller. Begge familier er på far, mor og tre børn, og begge familier bor i et stort, gammelt hus i flere etager. Vi laver nu et tankeeksperiment med vore to imaginære familier: vi lader familien Hansen købe og installere et moderne ventilationsanlæg i deres hus, mens familien Møllers hus forbliver uden mekanisk ventilation – de lufter ud i stedet.

I begge familier er der en travl hverdag – når familiernes medlemmer komme hjem fra arbejde og skole, så bliver der købt ind og lavet mad. Næsten alle ugens aftener skal den ene eller anden af børnene til fodbold, ridning, svømning eller gymnastik. Der er kun en rolig stund senere på aftenen, hvor roen så småt falder over huset, som kun er helt stille, når alle familier i begge familier sover trygt.

Hvordan ser indeklimaet ud i de to huse? Al denne aktivitet dagen lang skaber en forhøjet luftfugtighed, og der dannes meget støv. Madlavning i sær vil fylde luften med partikler, også selvom der bruges emhætte. Hvis ikke der sker en udskiftning af luften, vil luftens kvalitet hurtigt blive dårlig.

Heldigvis er både familien Hansen og familien Møller opmærksomme på at få skiftet luften ud jævnligt. Familien Hansen har et ventilationsanlæg i huset, der løbende smider den dårlige luft ud og henter frisk luft ind i huset. Anlægget er moderne, så det er intelligent – forstået på den måde, at det har sensorer, der måler for eksempel luftfugtighed, og så selv kan afgøre, hvornår der skal skures op eller ned for udluftningen. Derfor er luften altid frisk i familien Hansens hus. Desuden forbruger det moderne anlæg utrolig lidt strøm, og den indkommende luft er opvarmet, så der ikke miss penge på varmeregningen.

Der er såmænd også frisk luft i familien Møllers hus. Far og mor husker hver dag børnene på, at vinduerne skal åbnes, så der kommer gennemtræk og der bliver luftet ordentligt ud. Det virker fint – når ikke mor og far glemmer det … og når det ikke er efterår og vinter, hvor der ikke så ofte luftes ud, fordi der ikke skal bruges for mange penge på at varme huset op igen.

Efter mange år er der en forskel på indeklimaet i de to hjem. Hos familien Hansen er indeklimaet fint, mens de længere perioder med dårlig udluftning har resulteret i, at far har tilbagevendende hovedpine, mors øjne klør jævnligt, ældste søn har svært ved at koncentrere sig om at lave lektier, det yngste barn (familiens datter) har fået astma og huset har fået svamp.

Dette er naturligvis at sætte tingene på spidsen. Bare fordi man har et lidt dårligt indeklima er det jo ikke sikkert, at man bliver syg og huset angribes af svamp – men risikoen bliver større. Hvorfor løbe risikoen, når man nu kan få et ventilationsanlæg, der er billigt i drift og sørger for, at der konstant er frisk luft og godt indeklima i hjemmet?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *